Skip to main content

Executive Team

XXXX

Gregg PARADIES

President and CEO

XXXX

Gerry SAVARIA

Executive Vice President

XXXX

Aaron BONHAM

Senior Vice President, Chief Merchandising Officer

 

 

XXXX

Jeff FLOWERS

Senior Vice President, Operations and Loss Prevention

XXXX

Shirl STROEING

Senior Vice President of Information Technology/Chief Information Officer

XXXX

Karen SUTTLE

Senior Vice President, Legal

XXXX

Nikki HARLAND

SPHR, Senior Vice President, Human Resources

XXXX

Rick WALTERS

Executive Vice President, Group CFO

XXXX

Regynald WASHINGTON

President, Paradies Lagardère Dining Division

XXXX

Jens BAAKE

Executive Vice President and Chief Operating Officer Paradies Lagardère Dining Division